Σε δράσεις ατομικής ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης του προγράμματος Comenius συμμετείχαν οι κ.κ. Δημήτριος Κολτσίδας και Ιωάννα Κωστενίδου.

Συμμετοχή σε eTwinning
Σε δράσεις στο πλαίσιο του eTwinning συμμετείχαν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες της περιοχής της Ροδόπης (αναφέρεται το έτος, η σχολική μονάδα και ο τίτλος του προγράμματος eTwinning):

Σχολικό Έτος 2012-2013

Σχολική Μονάδα: 7ο Δ.Σ. Κομοτηνής
Τίτλος eTwinning: “Nature around us let's discover it together”

Σχολικό Έτος 2013-2014

Σχολική Μονάδα: 13ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
Τίτλος eTwinning: "Let's paint together"

Σχολική Μονάδα: Μ/κό Δ.Σ. Μάστανλη Κομοτηνής
Τίτλος eTwinning: "Playing traditional games in the school playground"

Σχολικό Έτος 2014-2015

Σχολική Μονάδα: 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής
Τίτλος eTwinning: “Kindergarten without borders”

Σχολικό Έτος 2015-2016

Σχολική Μονάδα: 5ο Δ.Σ. Κομοτηνής
Τίτλος eTwinning: “Taking a stand against bullying together”

Σχολική Μονάδα: Μ/κό Δ.Σ. Δοκού
Τίτλος eTwinning: «Γέφυρα φιλίας»

 

Скачать бесплатно шаблоны Joomla