ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΜΟΥΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣLink
Διδακτική της τοπικής ιστορίας. Στο Ν. Ρουδομέτωφ (Επιμ.), «Στοιχεία ιστορίας του Νομού Καβάλας» (σ. 13-51).Καβάλα: 2010Δήμος Καβάλαςlink
Στο Π. Κεραμάρης Γ. Τζάστας Ε. Αυγητίδης & Λ. Ηλιόπουλος (Επιμ.), «Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Θράκης»Κομοτηνή: 2015Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκηςlink
Παιδαγωγικές στρατηγικές για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. Στο Β. Μπάρος κ.συν. (Επιμ.), Παιδική ηλικία & μετανάστευση: Προκλήσεις για την παιδαγωγική της ετερογένειαςΑθήνα: 2016Διάδρασηlink
Θρακική ΕπετηρίςΑθήναι: 1897Θρακική Αδελφότηταlink
Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης: Αναπτύσσοντας μια οργανική & αποτελεσματική σχέση μεταξύ τουςΛαμία: 2019 - 2020Περ/κή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας, ΙΕΠ, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνωνlink

Ο Αγώνας του 1821 μέσα από μαθητικές, εικαστικές, ψηφιακές δημιουργίες

Скачать бесплатно шаблоны Joomla