Λίγα λόγια για το ευρωπαΊκό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Π.Ε. Ροδόπης Behas- Bringing Europe Home at School