ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Διευθύνσεις Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ Ροδόπης, δια των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων, διοργανώνουν επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Ο παιδαγωγικο-μορφωτικός χαρακτήρας των εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδρομών». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2016, ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λαογραφικού Μουσείου Κομοτηνής (Αγ. Γεωργίου 22).

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1. Ανα-στρέφοντας το «τουριστικό βλέμμα»: μαθητικές εκδρομές και τοπικές  
κοινωνίες
(Βασίλειος Δαλκαβούκης, Επίκουρος Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου, στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης)
2. Ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές εκδρομές (Μαρία-Ευθυμία Δούπα, Δάφνη Κυνδελέρου, Νίκος Σαζακλίδης, μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Μαρώνειας)
3. Η συμβολή των μύθων της Θράκης στην ανάπτυξη του σχολικού τουρισμού (Αικατερίνη Μάρκου, Επίκουρος Καθηγήτρια Συγκριτικής Κοινωνιολογίας στον Βαλκανικό χώρο, στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης)

1.jpg