ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΜΟΥΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣLink
Διδακτική της τοπικής ιστορίας. Στο Ν. Ρουδομέτωφ (Επιμ.), «Στοιχεία ιστορίας του Νομού Καβάλας» (σ. 13-51).ΚαβάλαΔήμος Καβάλαςlink
Στο Π. Κεραμάρης Γ. Τζάστας Ε. Αυγητίδης & Λ. Ηλιόπουλος (Επιμ.), «Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Θράκης»ΚομοτηνήΣχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκηςlink
Παιδαγωγικές στρατηγικές για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. Στο Β. Μπάρος κ.συν. (Επιμ.), Παιδική ηλικία & μετανάστευση: Προκλήσεις για την παιδαγωγική της ετερογένειαςΑθήναΔιάδρασηlink
Θρακική ΕπετηρίςΑθήναιΘρακική Αδελφότηταlink
Скачать бесплатно шаблоны Joomla