Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΠΕ) Ροδόπης διοργανώνει τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και ενημερωτικές ημερίδες και δράσεις. Οι συγκεκριμένες επιμορφωτικές δραστηριότητες οργανώνονται από τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων και τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου σε συνεργασία με τη ΔΙΠΕ και αφορούν σε διάφορες θεματικές περιοχές και θέματα, όπως: η παιδαγωγική, η αγωγή υγείας, η περιβαλλοντική αγωγή και τα πολιτιστικά θέματα. Αναφέρονται, ενδεικτικά οι δράσεις «Βιωματικά Εργαστήρια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», «Σχολική Βία και Εκφοβισμός», καθώς και «Βιωματικές Τεχνικές Παιδαγωγικής του Θεάτρου».