Διορθώθηκε τυπογραφικό λάθος και τα κενά έχουν ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ70