Ανακοίνωση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΠΕ73

Ανακοινώνεται ότι ο αναπληρωτής εκπ/κός Καπζά Τζεβήτ του Χασάν τοποθετείται στο Μειονοτικό ΔΣ Μικρού Πιστού.