ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19 - ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 19-10-2020, ΕΩΣ ΤΗ 13:00,  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ