Κατάρτηση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής των υποψήφιων Δ/ντών Δ.Σ. του 5ου ΔΣ Κομοτηνής - ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2/17-7-2020

Προγραμματισμός συνεντεύξεων:

1. Μολλά Μαρίνα - Ώρα 12:00

2. Παντελίδου Ανδρονίκη - Ώρα 12:20

3. Πέγιος Σταύρος - Ώρα 12:40