Μετά την υπ' αριθμ.18/15-07-2020 Πράξη του ΠΥΣΠΕ ονομάστηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που δε συμπληρώνουν το ωράριό τους στην οργανική τους θέση.

Παρακαλούνται να δηλώσουν από τα κενά που αναρτούμε παρακάτω, ως την Παρασκευή 10:00 με μέιλ.

Εκπ/κοί Ειδικοτήτων που δε συμπληρώνουν το ωράριό τους

Κενά για ειδικότητες