ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 70

ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 70

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν ανάληψη στην νέα τους οργανική θέση στις 22-06-2019.

Όσοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, αλλά και άλλων ειδικοτήτων είχαν κάνει αίτηση βελτίωσης ή μετατέθηκαν τώρα στη διεύθυνση ΠΕ Ροδόπης, καλούνται να δηλώσουν προτιμήσεις ως και τις 23-04-2019.