ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ COVID 19 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΒΠ

ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.