ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23 ΚΑΙ ΠΕ30 ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 2 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (4/12/2020 ΚΑΙ 7/12/2020) ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ.

Скачать бесплатно шаблоны Joomla