ΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να προσέλθουν στη Δ/νση ΠΕ Ροδόπης για τη συνέντευξη την 9/9/2020, ως εξής:

12:00 Καφαλή Μαρία 

12:20 Παγκοζίδης Γεώργιος

12:40 Παπανικολάου Μαρία

13:00 Τακουλίδου Μαρία

13:20 Χαριτοπούλου Φλωρεντία 

Скачать бесплатно шаблоны Joomla