ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΣΕ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΠΕ 73

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί ΠΕ 73 που ανήκουν οργανικά στα παραπάνω σχολεία, να δηλώσουν ως Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 10:00 αν επιθυμούν να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι ή όχι.

Скачать бесплатно шаблоны Joomla