ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ (ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ Δ.Σ. ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στα παραπάνω σχολεία, όπου κρίθηκαν υπεραριθμίες σύμφωνα με τις αρ. 16 και 17 Πράξεις του σημερινού ΠΥΣΠΕ. να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι, να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι στο σχολείο τους. Επισυνάπτεται σχετική δήλωση. Παρακαλούμε να συμπληρωθεί και να σταλεί με μέιλ στην υπηρεσία μας ως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 10:οο π.μ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αφορά τους εκπ/κούς ΠΕ 70, ΠΕ 73 και ΠΕ 60

Скачать бесплатно шаблоны Joomla