Ανάρτηση πινάκων με μόρια για οριστική τοποθέτηση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και πρόσκληση οριστικής τοποθέτησης

Μπορείτε να εκφράσετε οποιαδήποτε διαφωνία για τα μόριά σας, εντός 5 ημερών, δηλαδή από τις 12-6-2020 ως και τις 16-6-2020.

Παρακαλούμε στο διάστημα αυτό να σταλούν και οι δηλώσεις σας οριστικής τοποθέτησης.

(Αν επιθυμείτε την ίδια τοποθέτηση με την προηγούμενη αίτησή σαας, μπορείτε να στείλετε ένα απλό e-mail, ότι επιθυμείτε να ισχύει η προηγούμενη αίτηση τοποθέτησής σας και για οριστική τοποθέτηση.)

Скачать бесплатно шаблоны Joomla