Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 20/17-7-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης, τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και την υπ’αριθμ. Φ. 8.2./2.1/6380/16-7-2018 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης  ΑΜΑΘ, σύμφωνα με την οποία το Μειονοτικό Σχολείο του Καλαμοκάστρου τίθεται σε προσωρινή αναστολή για το σχολικό έτος 2018-2019, οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπ/κών ΠΕ 70, ΠΕ 73, ΠΕ 60, ΠΕ 79.01, ΠΕ 11  και ΠΕ 06, καθώς και τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, διαμορφώνονται ως εξής στους παρακάτω πίνακες: 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 70 ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 60 ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 79.01 ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ

Скачать бесплатно шаблоны Joomla