Καλούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά με την υπ΄αριθ. 18/10-7-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης έως και την Πέμπτη 12-7-2018. 

Πίνακας υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ79.01 & Λειτουργικών Κενών

Скачать бесплатно шаблоны Joomla