Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε Τμήματα Ένταξης για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.18/10-7-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ και τις αιτήσεις τους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 70 ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Скачать бесплатно шаблоны Joomla