ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ 73

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 73 που ανήκουν στα παραπάνω σχολεία να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι ως την Δευτέρα 9-7-2018.

Скачать бесплатно шаблоны Joomla