Ανακοινώνεται ότι η μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών της Διεύθυνσης ΠΕ Ροδόπης που έγινε στις 21-6-2018 για την έκδοση ΑΔΚΥ, βρίσκεται στη Διαύγεια με ΑΔΑ Ψ6ΤΧ4653ΠΣ-Κ6Ι, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας για προσωρινή μισθολογική κατάταξη, εφόσον προσληφθούν στη νέα σχολική χρονιά.

Скачать бесплатно шаблоны Joomla