Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε Τμήματα Ένταξης Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Ροδόπης για το σχ. έτος 2017-2018

   Σύμφωνα με την αριθμ. 26/24-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ροδόπης αποσπώνται σε Τμήματα Ένταξης Δημοτικών Σχολείων οι παρακάτω τρεις εκπαιδευτικοί:

Δερτούζου Φωτεινή, ΠΕ70                           Τ.Ε. Διαπολιτισμικού Δ.Σ. Σαπών

Μαγγίρα Δήμητρα, ΠΕ70                             Τ.Ε. Διαπολιτισμικού Δ.Σ. Σαπών  

Παναγιωτοπούλου Ευαγγελία, ΠΕ70           Τ.Ε. 10ου Δ.Σ. Κομοτηνής

                           

                                                               Ο Δ/ντής Π.Ε. Ροδόπης

                                                              Κωνσταντινίδης Μαρίνος

                                    

 

Скачать бесплатно шаблоны Joomla