Στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ροδόπης προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες για τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές:
Μισθοδοσία Δ.Π.Ε. Ροδόπης
Στην επιλογή “ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ” μπορείτε να ενημερωθείτε για την μισθοδοσία σας, για κάθε μήνα. Προσοχή! Τα μισθοδοτικά στοιχεία παρέχονται για ενημέρωση και μόνο. Αν χρειάζεστε βεβαίωση αποδοχών με υπογραφή εκκαθαριστή και σφραγίδα υπηρεσίας (π.χ. για κατάθεση σε τράπεζα, σε άλλη υπηρεσία κ.τ.λ.), θα πρέπει να τη ζητήσετε από τη Δ/νση.
Έκδοση βεβαιώσεων
Στην επιλογή “ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ” μπορείτε να ζητήσετε από την υπηρεσία μας τα παρακάτω πιστοποιητικά:
Βεβαίωση Υπηρεσιακής Κατάστασης
Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
Ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών προηγούμενου οικ. Έτους
Βαθμολογικό Δελτίο Κατάταξης
Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης
Επίσης μπορείτε να υποβάλετε μέσω της Ιστοσελίδας μας Αίτηση μετάθεσης – τοποθέτησης Εντός ΠΥΣΠΕ και Αίτηση απόσπασης-τοποθέτησης Εντός ΠΥΣΠΕ . 

Μετά την εγγραφή θα πρέπει να μεταβείτε στο email σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνονται. Η παραλαβή των βεβαιώσεων μπορεί να γίνει είτε από τη Δ/νσή μας, είτε κατεβάζοντας από το λογαριασμό σας σε δύο (2) εργάσιμες μέρες μετά την υποβολή της αίτησης.

Скачать бесплатно шаблоны Joomla